Dokumenty elektroniczne

Dokumenty elektroniczne
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych 
do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach

I. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- w celu złożenia dokumentu elektronicznego do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAPhttp://epuap.gov.pl .

Złożenie dokumentu polega na wypełnieniu formularza lub dołączeniu do niego podpisanych elektronicznie plików (łączna wielkość formularza i załączników nie może przekraczać 5,5 MB). Formularze dostępne są poprzez poniższe linki:

Kliknij tutaj celem wypełnienia formularza ePUAP


II. Inne metody doręczania:
Można także dostarczyć dokumenty w godzinach pracy sekretariatu Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach na następujących nośnikach danych:
- płyta CD-RW lub DVD-RW;
- Pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0;
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach:
1.1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
2.Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, DOCX, RTF, ODT
  XLS, XLSX, ODS
  TXT
  XML
  GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG
  PDF
Załączniki mogą być zarchiwizowane w pliku ZIP.


3.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Urzędowe poświadczenie odbioru
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dostarczonym przez klienta nośniku danych (płyta CD-RW, DVD-RW, pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0).


Opublikował: Szymon Odyjas
Publikacja dnia: 12.12.2013
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 12.12.2013
Dokument oglądany razy: 2454
17.05.2021 // bip.przedszkolelazy.pl